Echografie Apparatuur

Een echo toestel heeft binnen de praktijk voor fysiotherapie vaak de voorkeur boven een blaasscanner.
Naast bepalen van het urine volume in de blaas kan ook de bekkenbodem in beeld worden gebracht.
Afhankelijk van de gebruikte probe is het echo toestel bovendien multifunctioneel inzetbaar voor het in beeld brengen van andere structuren.