Pessaria – GEHRUNG

artikelnummer omschrijving
39-GH50S#0 GEHRUNG Pessarium met support, 50mm
39-GH55S#1 GEHRUNG Pessarium met support, 55mm
39-GH60S#2 GEHRUNG Pessarium met support, 60mm
39-GH65S#3 GEHRUNG Pessarium met support, 65mm
39-GH70S#4 GEHRUNG Pessarium met support, 70mm
39-GH75S#5 GEHRUNG Pessarium met support, 75mm
39-GH80S#6 GEHRUNG Pessarium met support, 80mm
39-GH85S#7 GEHRUNG Pessarium met support, 85mm
39-GH90S#8 GEHRUNG Pessarium met support, 90mm
39-GH95S#9 GEHRUNG Pessarium met support, 95mm