Calistar-S

Calistar-S, een single-incision systeem voor de behandeling van prolaps

Calistar-S is geïndiceerd voor versterking van de structuren van de pelvic floor bij anterior en apicale prolaps.

De procedure wordt uitgevoerd middels een enkele vaginale incisie.
Dit resulteert niet alleen in een kortere procedure, maar ook in een snel herstel van de patiënt en een korte hospitalisatie tijd.

Het eenvoudige, minimaal  invasieve fixatie systeem via ankers met 2 draden die worden geplaatst middels een “retractable guide” zorgt voor een sterke, duurzame fixatie met weinig risico.

Calistar-S heeft een grote maaswijdte en weegt in het centrale deel slechts 16 gr/m2
De versterkte zijden hebben een verschillende elasticiteit in de longitudinale en de transversale richting.