Is diagnostiek van de bekkenbodem via inspectie en palpatie voldoende voor het opstellen van een adequaat behandelplan/schatten prognose? Wat zou de toegevoegde waarde van oppervlakte EMG kunnen zijn, ook al is het maar voor één sessie?

Tijdens inspectie en palpatie inventariseer je van de bekkenbodem o.a. tonus, spiervolume, contractie, verplaatsing, relaxatie, kracht en duur van de contractie. Zo op het eerste oog allemaal redelijk in te schatten.
Is de informatie na palpatie over spiertonus, relaxatie, timing en coördinatie wel overtuigend genoeg? Weet je o.a. voldoende over de mate spanning/ontspanning en de kwaliteit van fast- en slow twitch om een adequaat behandelplan te kunnen opstellen? Is de patiënt na palpatie voldoende bewust van de spier(dis)functie?

In de literatuur treffen we studies van bekkenbodemspieroefeningen bij urogenitale- en anorectale disfuncties met en zonder biofeedback/oppervlakte EMG en specificaties over: spierkracht/spiervolume, paradoxale reactie, betrouwbaar- en reproduceerbaarheid. Er wordt weinig of geen melding gemaakt over de kwaliteit van de spier en spierbeheersing. Vanuit de praktijk weten we dat het niet de absolute kracht is die bepalend is of de functie wel of niet herstelt. Mate van algemene en specifieke ontspanning heeft invloed op: tonus, timing en coördinatie van contractie en relaxatie en hiermee op het juiste moment kunnen openen, sluiten en ondersteunen van de bekkenbodem.

Waarom is het lezen van oppervlakte EMG zo belangrijk?
Je komt meer te weten over spiertonus en mate van spanning en ontspanning. Dit is af te lezen aan de amplitude van de rustwaarde met weinig of veel deviatie. De kwaliteit van fast- en slow twitch lees je af aan de on- en offset van de contracties, de hoogte en duur van de amplitude en mate van deviatie.
Vraag je ook af of bij de patiënt het gevoel en bewustwording over de spier(dis)functie correspondeert met de curve van het EMG. Samen aandachtig lezen en interpreteren en naar de patiënt verduidelijken van de curve heeft groot effect op propriocepsis, diepte sensibiliteit, bewustwording en spierbeheersing en beïnvloedt tevens factoren als motivatie en therapietrouw. Mogelijk wordt door het toepassen van oppervlakte EMG ook het lange termijn effect positief beïnvloedt.

print