Cones of een Educator?

“Bekkenbodem Accessoires” zinvol of zinloos?
Publicatie NVFB-bulletin 2003

De hype rondom de aquaflex Cones zal niemand van ons ontgaan zijn. In de damesbladen, huis aan huis krantjes, overal wordt geadverteerd met de Cones die uitkomst zouden bieden bij urineverlies. Heel eenvoudig zelf in te brengen. Bij de drogist ligt het product op de toonbank. En het verkoopt goed. Voor nog geen 40 euro! De plaatselijke drogist was al door de voorraad heen.

Wat is de plaats van Cones binnen onze bekkenfysiotherapeutische praktijk? Adviseren we patiënten om massaal aan de Cones te gaan? Willen we dat mensen zonder een goede instructie en uitleg over het functioneren van de bekkenbodem met een Cone gaan rondlopen?
We kennen allemaal het gevaar van over trainen. Zien we niet steeds meer mensen in de praktijk die zonder goede instructie maar raak geoefend hebben en die nu met klachten ten gevolge van een overactieve bekkenbodem zitten? Het is niet alleen de kracht waar het om gaat. Juist de coördinatie van de beweging en het aanspannen van de spier op het moment dat het nodig is zijn belangrijk.

Cones zijn ontwikkeld om de te kort komingen van gewone oefeningen te compenseren (plevnik 1985). Het is niet altijd makkelijk om een patiënt de juiste coördinatie van een bekkenbodem contractie bij te brengen. Hoe weet de patiënt of de oefening thuis op de juiste wijze wordt uitgevoerd? Hoe weet de patiënt of de kracht van de contractie toeneemt? De Cones zijn ontwikkeld als een soort biofeedback methode om zelf thuis te kunnen oefenen en om de kracht van de bekkenbodem vast te stellen. Als je de spieren niet goed aanspant dan valt de Cone eruit. De Cones kunnen met gewichtjes verzwaard worden. Alvorens over te gaan op een zwaardere Cone moet de vrouw instaat zijn om de huidige Cone 15 minuten vast te houden. Verscheidene clinical trials hebben de werking en voordelen van het gebruik van Cones aangetoond (Haken et al). 1991, Olah et al. 1990, K. Moore et al. 1992).

Bij het gebruik van de Cones kunnen echter problemen optreden: de Cone kan ondanks aanspannen uit de vagina glijden, de Cone kan in de vagina blijven zonder dat de vrouw haar bekkenbodem daadwerkelijk aanspant.
Die nadelen gelden niet voor de Educator, een nieuwkomer op het gebied van zelfcontrole voor de patiënt. De Educator lijkt qua vorm op de Periform elektrode . Een elektrode die in alle posities op zijn plaats blijft. D.m.v. een indicator (een lang stokje wat aan de Educator wordt bevestigd) wordt een juiste aanspanning van de bekkenbodem zichtbaar gemaakt. Spant de patiënt de bekkenbodem op de juist wijze aan dan beweegt de indicator richting caudaal. Bij persen beweegt de indicator naar craniaal.
De Educator is afgeleid van de q-tip test, een test waarbij een q-tip in de urethra werd gebracht tot aan de blaashals. De test wordt gebruikt in Europa en in de USA om de mate van urethra hypermobiliteit en contractiliteit van de bekkenbodem vast te stellen. Tijdens een bekkenbodem contractie beweegt de proximale urethra in de richting van de symfyse en veroorzaakt hierdoor een neerwaartse beweging van de q-tip. Als de q-tip opwaarts beweegt bij hoesten of persen betekent dit dat de urethra hypermobiel is. De uitslag van de q-tip kan met een goniometer worden vastgesteld.

Op dezelfde wijze is er naar de Educator gekeken. Onderzoek heeft hier aangetoond (Jo Laycock) dat de Educator een betrouwbaar instrument is om de juiste beweging en de mate van beweging van de bekkenbodem aan te tonen. Nou gaan wij in de praktijk niet zo gauw met goniometers aan de slag. De Educator is m.n. zeer goed bruikbaar om iemand te laten zien of de bekkenbodem op de juiste wijze wordt aangespannen. En misschien minstens zo belangrijk dat de bekkenbodem na een contractie op de juiste wijze ontspant.

 

Conclusie:

Bekkenbodem accessoires zijn een goed hulpmiddel in de bekkenfysiotherapeutische praktijk mits ze onder deskundige leiding worden gebruikt.
Educator handleiding.pdf (637 kb)

 

Referenties:

  • Crystle et al. (1971) Q-tip test in stress urinary incontinence, obstetrics and gynaecology vol 38 No 2 august 1971
  • Haken et al.(1991) Trial of vaginal Cones and pelvic floor exercises in the management of genuine stressincontinence.
    Neurourol Urodynam 10:393-394
  • Laycock,j The periform Vag-q test for pelvic floor strength and urethral hypermobility
  • Moore,K. (1992) Effectiveness of vaginal Cones in the treatment of urinary incontinence.
  • Plevnik S(1985) New method for testing and strengthening of pelvic floor muscles.
  • Wilson,P.D.(1990) Vaginal Cones for the treatment of genuine stessincontinence. Proceedings 15th Annual meeting ICS, London.
  • Schussler,B., Laycock,J.,Norton,P. Stanton, S., Pelvic Floor Re-education p 49-50, p139-142
print