Gebruiksaanwijzing

Deze instructies zijn van toepassing op alle typen siliconen  pessaria welke gebruikt worden tegen uterovaginale verzakkingen en/of stressincontinentie.

Gebruiksvoorschriften

Inbrengen en verwijderen van pessaria mag alleen uitgevoerd worden door daarvoor bevoegd en bekwaam personeel. Vervanging of herplaatsing door de patiënt zelf dient conform de voorschriften van de behandelend arts te worden uitgevoerd. Verwijdering en controle van het pessarium moet door bevoegd en bekwaam personeel, volgens de geldende voorschriften, uitgevoerd worden. Dit om innesteling van het pessarium in vaginale weefsels en fistelvorming te voorkomen. Nadat het pessarium is verwijderd, dient de vagina onderzocht te worden op infecties, ulceratis, bloedingen etc. Geadviseerd wordt om de patiënt, voor het inbrengen of verwisselen, te onderzoeken met gebruikmaking van een speculum. Pessaria worden schoon en niet-steriel aangeleverd en zijn patiënt gebonden producten. Ze mogen alleen bij dezelfde patiënt opnieuw worden ingebracht. Het opnieuw gebruiken van het pessarium bij andere patiënten kan tot kruisinfecties leiden.

Inbrengen van het pessarium

Gebruik de gebruikelijke medische technieken om de juiste maat van het pessarium te bepalen. Teneinde de buigzaamheid van het pessarium te vergroten, kan het in heet water worden ondergedompeld, waardoor het materiaal tijdelijk zachter en soepeler wordt. Draag tijdens de gehele procedure steriele handschoenen. Haak uw middelvinger door de ring en druk met uw andere vingers de buitenranden naar elkaar toe totdat de binnenranden elkaar raken. Om het pessarium gemakkelijker in te kunnen brengen, kan gebruikgemaakt worden van een glijmiddel op waterbasis. Breng substantie aan op de voorrand van het pessarium. Houd het pessarium in verticale positie en breng het richting de bekkenbodem in. Positioneer het pessarium en zorg daarbij dat het pessarium op de benige rand achter de symfyse komt te liggen. Controleer of het pessarium goed ligt. Door de ring heen moet de cervix gevoeld kunnen worden en het pessarium dient overdwars in de vagina te liggen met de voorste rand in de symfyse en de achterrand in de fornix posterior.

Reinigen en desinfecteren van het pessarium

Handmatig:
Voordat het pessarium voor het eerst gebruikt wordt dient deze gewassen worden met een licht alkalisch wasmiddel of een verdunde zeepoplossing. Desinfecteer vervolgens het pessarium in 2000 ppm natriumhypochloriet of in 70% alcohol. Indien een van beide desinfecteermiddelen gebruikt worden, dan dienen de aanwijzingen van de fabrikant strikt worden opgevolgd.

Machinaal:
Reinig en desinfecteer het pessarium in de wasmachine op 90 graden voor 5 minuten. Het veelvuldig reinigen en desinfecteren van het pessarium kan het materiaal en dus het functioneren van het pessarium, negatief beïnvloeden. Om deze reden moet het pessarium, alvorens deze opnieuw te gebruiken, op het functioneren gecontroleerd te worden.

Sterilisatie

Verpakt in laminaat autoclaveren op 134 graden Celsius voor 3,5 tot 4 minuten.

Patiënten Follow Up

Zolang uw patiënte met een uterovaginale prolaps het pessarium draagt, bent u als arts verantwoordelijk. De siliconen pessaria zijn weliswaar inert, echter blijft het een vreemd lichaam. Patiënten zonder contra indicatie moeten daarom een oestrogeentherapie krijgen. De therapie zorgt ervoor dat er het vagina epitheel rijpt, het onderliggend bindweefsel soepel wordt en de perineale spiertonus verbeterd.

Twee weken na het inbrengen van het pessarium dienst de eerste controle plaats te vinden. Bij deze controle wordt de patiënte gevraagd naar problemen en/of ongemakken zoals onwel ruikende fluor, pijn bij toiletbezoek, en eventuele moeilijkheden bij het inbrengen en verwijderen van het pessarium. Vervolgens vindt er een gynaecologisch onderzoek plaats waarbij men palperend het pessarium lokaliseert en verwijderd. Vervolgens wordt de vagina (met gebruikmaking van een speculum) geïnspecteerd op vaginale decubites, excoriatie, laceratie of ulceratie. De volgende controles zijn na 3 maanden, 6 maanden en een jaar. Daarna volstaan controles om de 6 maanden bij patiënten zonder klachten. Bij klachten zoals extractie van het pessarium, onwel ruikende fluor, bloedingen, pijn of klachten bij het plassen en/of de stoelgang, dient de patiënt zich te melden. Mocht de patiënt het inbrengen en verwijderen niet zelf kunnen doen, dan dient zij elke 3 maanden gezien te worden.

Bepalen maar pessarium

Om tot de juiste maat te komen voor een pessarium worden twee maten vastgesteld:

De lengte van de vagina wordt bepaald door de achterste fornix tot symfyse te meten.
Door de ring- en middelvinger te spreiden op het niveau van de cervix kan de wijdte van de vagina worden bepaald.

Na het bepalen van de afmetingen kan de meest geschikte maat worden uitgezocht. Wij hebben een passet in ons leveringsprogramma teneinde tot de beste keuze te kunnen komen. Over het algemeen dient voor het grootst mogelijke pessarium gekozen moet worden, dat door de patiënt nog als comfortabel ervaren moet worden.

De correcte plaats van het pessarium is achter de symfyse pubica en voor de baarmoedermond. Om te controleren of het pessarium goed zit laat u de patiënt plaatsnemen in de gynaecologische stoel, spreid u de labia en laat u de patiënt met dichtgeknepen neus op de hand blazen (Vazalva methode) waarna vervolgens de onderste arm zichtbaar wordt en weer naar mee naar boven gaat op het moment dat u de patiënt zich laat ontspannen. Bij vrijwel alle pessaria in situ is het mogelijk om uw vinger te bewegen tussen het pessarium en de vaginawand. Het lichaam van de patiënt moet alle houdingen aan kunnen nemen, zonder dat daarbij het pessarium te verliezen of daar last van te ondervinden. Ook moet zij goed nog goed kunnen plassen. Op het moment dat het pessarium goed zit dient u hetzelfde onderzoek te verrichten met de patiënt in staande positie. Na het passen laat u uw patiënt plassen om uzelf ervan te overtuigen dat het pessarium de urethra niet blokkeert.

Soort pessarium kiezen

Op deze pagina reiken wij als leverancier slechts een handvat aan. De anamnese en het lichamelijk onderzoek waarop de arts zijn keuzes baseert, blijft zijn of haar verantwoordelijkheid. De volgende keuze volgorde wordt door de fabrikant als richtlijn gegeven:

Diagnose, alleen prolaps:

1e keuze: Ring met ondersteuningsvlak

2e keuze: Gellhorn of Shaatz

3e keuze: Donut

4e keuze: Combinatie, Ring & Gellhorn / Ring & Donut

5e keuze: Kubus

Diagnose, prolaps en milde stressincontinentie:

1e keuze: Ring met ondersteuningsvlak en knop

2e keuze: Gellhorn of Shaatz

3e keuze: Combinatie, Ring & Gellhorn / Ring & Donut

4e keuze: Kubus

pessaria-50

Contra-indicaties en Complicaties

Contra-indicaties pessaria

Actieve PID
Vaginaal bloedverlies
Primaire vaginitis
Endometriose
Onwelwillendheid bij de patiënt
Geen of weinig mogelijkheden tot follow-up
Complicaties pessaria

Mogelijke complicaties die kunnen optreden bij pessariumtherapie zijn:

Blaas en darm perforatie
Inwendige inklemming
Vaginale irritatie
Vaginale decubites
Vaginale bacteriele afscheiding
Actinomycose
Urosepsis
Hydronefrose
Darmobstructies
Beklemming van de cevix
Pijn tijdens of na het vrijen bij man en/of vrouw
Vagina / cervix carcinoom

Wat zijn de oorzaken en classificatie van prolaps?

Bekende oorzaken en risico’s zijn:

Het ouder worden
Vaginale geboorte(n)
Obesitas

Overige mogelijke risico’s zijn:

Zwangerschap
Bevalling d.m.v. vacuüm extractie of tang
Verlengde uitdrijvingsfase (2e fase)
Eerste bevalling op jonge leeftijd
Geboortegewicht van meer dan 4500 gram
Erfelijke bepaalde prolaps
Obstipatie
Bindweefsel aandoeningen
Het tillen van zware objecten
Vorm van het bekken
Uterus extirpatie

Classificatie types prolaps
Classificatie van een prolaps volgens Baden/Walker:
1e graad: Prolaps komt niet tot het niveau van de hymenaal ring (craniaal)
2e graad: Prolaps komt tot het niveau van de hymenaal ring
3e graad: Prolaps komt verder dan het niveau van de hymenaal ring (caudaal)
4e graad: Prolaps is totaal. In dit geval bevinden alle structuren zich buiten de buikholte

Van welk materiaal zijn de pessaria gemaakt?

De pessaria zijn gemaakt van non-toxische medische siliconen met de volgende voordelen:

– Het materiaal is biologisch inert en is daarom hypoallergeen
– Zacht en comfortabel over een langere periode
– Absorbeert geen vocht, vermindert de kans op onwel ruikende fluor
– Siliconen pessaria kunnen in de autoclaaf gesteriliseerd worden en zijn bestand tegen desinfectantia, hetgeen kostenbesparend is.

De pessaria zijn allemaal LATEX VRIJ !

Waarom een Pessarium pas-set gebruiken?

Om de juiste maat van het pessarium te kunnen bepalen is er de Pessaria Pas-set.

De Pessaria Pas-set wordt geleverd in een cassette van plexiglas met daarin 6 verschillende blauwe modellen pessaria (sizers)

Omdat de pessaria sizers goed te reinigen en steriliseren zijn, kan bij verschillende patiënten dezelfde sizer toegepast worden.